Rozstrzygnięcie naboru w województwie opolskim – Park “ROSENAU – zaginione miasto” wielkim przegranym

Zakończył się nabór III 18.06. – 03.08.2012 r. Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa RPO WO 2007-2013W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze Uchwały nr 3062/2012, wybrał do dofinansowania 7 projektów wg kolejności na liście rankingowej wynikającej z oceny merytorycznej II stopnia.Na liście znalazły się w większości obiekty hotelowe oraz 2 parki tematyczne: Park Miniatur w Olszowej i Park Nauki i Ewolucji zgłoszony przez Stowarzyszenie Delta – właściciela 3 parków dinozaurowych w Polsce. Swoistą niespodzianką jest brak najciekawszego zdaniem niektórych ekspertów projektu interaktywnego parku edukacji i rozrywki “Zaginione miasto Rosenau” w Pokrzywnej.

Już niebawem więcej informacji na ten temat.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email