Redakcja

Marek Pisarski
Konsultant,łowca dinozaurów i smoków.

Specjalizuje się w turystyce, rekreacji i edukacyjnej rozrywce.

Magister geografii turyzmu na Uniwersytecie Łódzkim, pełnił funkcje m.in. doradcy ministra sportu i turystyki w Urzędzie Kultury Fizycznej i Turystyki, wiceprezesa Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, dyrektora Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Holandii, pomysłodawca stworzenia w Polsce Narodowej Organizacji Turystycznej, członka rady programowej magazynu ,, Poznaj świat” , brał udział w pracach nad powołaniem Polskiej Organizacji Turystycznej, pomysłodawca i współorganizator pierwszej edycji Targów Turystycznych na Styku Kultur, działa w organizacjach międzynarodowych IAAPA, TiLE, przewodniczący zarządu,, Festiwal Polska”, organizator wystaw tematycznych, zarządzał spółką Park Miniatur SA., prowadzi własną firmę doradcza –PAIT  Consulting, redaktor i wydawca Magazynu Atrakcje oraz redaktor  naczelny wersji on-line.

www.marekpisarski.pl

Emilia Koper-Sobczak
Specjalista do spraw marketingu i PR, członek zespołu redakcyjnego Magazynu Atrakcje. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Studia magisterskie kontynuowała na: socjologii i europeistyce.