Święta Bożego Narodzenia

Wszystkim użytkownikom portalu Magazyn Atrakcje  życzymy Magicznych (to z Walta Disneya) Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku pełnego atrakcji.

Redakcja:

Marek Pisarski – redaktor naczelny

Anna Łukasik – redaktor

Emilia Koper – Sobczak – sekretarz redakcji

Rozstrzygnięcie naboru w województwie opolskim – Park “ROSENAU – zaginione miasto” wielkim przegranym

Zakończył się nabór III 18.06. – 03.08.2012 r. Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa RPO WO 2007-2013W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze Uchwały nr 3062/2012, wybrał do dofinansowania 7 projektów wg kolejności na liście rankingowej wynikającej z oceny merytorycznej II stopnia. Czytaj dalej Rozstrzygnięcie naboru w województwie opolskim — Park “ROSENAU — zaginione miasto” wielkim przegranym