Kortosfera w Olsztynie już otwarta

Od 1 września br. w Olsztynie działa “Kortosfera”. To najnowocześniejsze centrum nauki w regionie. Jednym z wyróżników tego miejsca jest jego lokalizacja: to pierwsze w Polsce centrum nauki usytuowanym przy uniwersytecie. Pomysłodawcą projektu jest Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie.

Budowa centrum trwała prawie 5 lat. Centrum na pięć pięter. Na każdej kondygnacji znajduje się wystawa na inny temat. Parter poświęcony jest glebie, pierwsze piętro poświęcone jest rolnictwu, drugie piętro poświęcone jest człowiekowi i żywieniu. Na trzecim piętrze dowiemy się o przyszłości. Piąte piętro to zagadnienia dotyczące badaniom kosmosu.

Powierzchnia budynku to około 2600 m kw. Na wystawy poświęcono 1 700 m kw. Na terenie obiektu działają również: specjalistyczne laboratoria, pracownie i sale do pokazów naukowych.

Budowa kosztowała około 32 900 000 zł. Projekt był współfinansowany z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 9 – Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, w ramach Działania 09.03.00 „Infrastruktura Edukacyjna”, poddziałanie 09.03.03 – „Instytucje popularyzujące naukę i innowację”.

Zdjęcie: http://uwmfm.pl/news/126/czytaj/12008/kortosfera-oficjalnie-otwarta.html

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email