Czy Lądek Zdrój dostanie nowe życie?

Uruchomienie odwiertu w poszukiwaniu wód termalnych stwarza szansę dla Lądka Zdroju aby wykorzystać naturalną energię Ziemi. Mimo dużych trudności w przebijaniu się przez twarde skały krystaliczne udało się już na głębokości ok. 1700 m napotkać wody termalne. Odwiert ma być prowadzony do głębokości około 2500 m.

Co nowego w Młynie Wiedzy w Toruniu?

Centrum Nauki Młyn Wiedzy w Toruniu ma być rozbudowane a w najbliższych miesiącach udostępnione zostaną nowe wystawy.W marcu i kwietniu będzie można zwiedzać ekspozycję poświęconą makrofotografii i „odbyć podróż” autostradą dźwięku.