“Kultura Medyczna Islamu” w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu

Amulety, reprodukcje średniowiecznych rycin, fotografie i naczynia farmaceutyczne to tylko niektóre eksponaty, które będzie można zobaczyć na wystawie „Kultura medyczna islamu”. Ekspozycja zostanie otwarta 23 listopada we wrocławskim Muzeum Etnograficznym.Celem organizatorów jest pokazanie wzajemnych wpływów medycyny arabskiej i europejskiej. Lekarze arabscy chętnie korzystali z dzieł swoich greckich poprzedników, Hipokratesa i Galena, kontynuując i rozwijając ich prace. Arabskie tłumaczenia greckich i rzymskich traktatów były potem w Europie przekładane na łacinę i w ten sposób wiedza ta kształtowała zachodnie nauki o leku i leczeniu. Wystawę będzie można oglądać do 3 lutego, a towarzyszyć jej będzie konferencja naukowa pod takim samym tytułem, która odbędzie się w dniach 11-12 grudnia w Muzeum Etnograficznym.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email