Geopark Łuk Mużakowa na liście UNESCO

Geopark Łuk Mużakowa został opatrzony znakiem UNESCO. Tym sposobem Łęknica ma już drugą atrakcję sygnowaną przez UNESCO. Tegoroczna Sesja Ogólnej Konferencji UNESCO odbyła się w Paryżu, wyróżniono na niej najwspanialsze geoparki świata. Na obszarze Parku Krajobrazowego „Łuk Mużakowa” wytyczona została ścieżka geoturystyczna Dawna Kopalnia Babina, idealnie wykorzystująca wyjątkowe w skali kraju walory do rozwoju geoturystyki. Geopark, którego częścią jest ścieżka, zajmuje teren jednej z najlepiej ukształtowanych moren czołowych w Europie Środkowej – przepięknego Łuku Mużakowskiego. Ponadto w XIX i XX wieku był to obszar wyjątkowo intensywnej działalności wydobywczej węgla brunatnego, czego efektem jest największe w Polsce „pojezierze antropogeniczne”, czyli około 110 zbiorników pokopalnianych, których wody mają różną barwę, zależną od składu chemicznego.

Źródło: www.m.onet.pl/wiadomosci/lubuskie,yt6hkr

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email