Konferencja „Interakcja – Integracja” -centra nauki w natarciu!

IV Konferencja „Interakcja – Integracja” dla organizatorów centrów nauki w Polsce za nami. Było to kolejne spotkanie twórców i organizatorów centrów nauki i wystaw interaktywnych w całej Polsce. Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami wymieniali się przedstawiciele nie tylko działających instytucji, ale także ośrodków w trakcie realizacji oraz pasjonaci edukacji naukowej, którzy są inicjatorami powstawania podobnych miejsc w ich miastach.

W trakcie konferencji w Koperniku rozmawiano o tym, jaką rolę społeczną pełnią centra, jak uzyskać finansowanie tego typu przedsięwzięć, czy jak je promować. Ważnym punktem konferencji było także powołanie działającej społecznie grupy roboczej, która ma za zadanie wypracowanie formalnych ram współdziałania wszystkich powstających w Polsce centrów nauki. Jednym z członków wspomnianej grupy został Marek Pisarski -dyrektor Experymentarium, przewodniczący Stowarzyszenia „Festiwal Polska”,pomysłodawca największego centrum nauki poświęconego energii w obrębie EC1 zachód. Znaleźli się w niej także m.in. przedstawiciele ośrodków z różnych miast.

Przedstawiciele Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego -na konferencji obecna była Pani minister Kudrycka -deklarują możliwość dofinansowania 15 centrów nauki w tzw. nowej perspektywie finansowej, czyli w latach 2014-2020. Przewiduje się kwoty od 50 do 70 mln na jeden projekt.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email