ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums/Europejska Sieć Centrów i Muzeów Nauki)

Stowarzyszenie ECSITE jest siecią centrów nauki i muzeów, łączącą specjalistów w dziedzinie komunikacji naukowej z ponad 400 instytucji z 50 krajów. Założona 20 lat temu, integruje organizacje członkowskie poprzez realizacje projektów i działań, ułatwia wymianę pomysłów teoretycznych, a przede wszystkim praktycznych na temat aktualnych problemów.

Forum ECSITE służy zarówno do wymiany doświadczeń, jak i ułatwia współpracę w dziedzinie popularyzacji nauki zrzeszonym w nim instytucjom.

Członkami grupy ECSITE są ośrodki naukowe i muzea, festiwale nauki, muzea przyrodnicze, ogrody zoologiczne, akwaria, uniwersytety, organizacje badawcze i przedsiębiorstwa komunikacji i angażowania opinii publicznej w nauce poprzez dostępne, wystawy interaktywne i programy. Są wśród nich centra nauki i muzea techniki, ale także muzea historii naturalnej, organizatorzy festiwali nauki, uniwersytety, ośrodki i firmy badawcze, organizacje badawcze oraz instytucje zachęcające do udziału w interaktywnych i ogólnodostępnych wystawach. Działania organizacji skupiają się na wymianie pomysłów dotyczących projektów, działań i omawianiu bieżących wydarzeń.

Centra nauki i muzea cieszą się zaufaniem społecznym  jako niezależne źródła informacji, ponieważ przewidują one możliwość konfrontacji różnych punktów widzenia na temat zagadnień naukowych.

Jak pokazują badania i analizy ponad 60% odwiedzających ma poniżej 25 lat, a prawie 40% z nich to uczniowie szkoły, a instytucje ECSITE przyciągają ok. 30 milionów gości. Te wizyty w centrach nauki i muzeach są przyczyną zmiany postaw wśród młodych ludzi wobec nauki i technologii, zwiększenia motywacji młodych ludzi do wyboru kariery naukowej.

Stowarzyszenie ECSITE wspiera instytucje naukowe i pomaga w dialogu między nimi zapewnia pomoc w spotkaniach, gdzie można przedyskutować kontrowersyjne i aktualne kwestie dotyczące nauki i technologii, będące istotnym elementem rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Rokrocznie na przełomie maja i czerwca organizowana jest konferencja ECSITE – największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie w branży komunikacji naukowej w Europie; spotyka się na niej około 1000 osób. Gospodarzem wydarzenia jest zawsze jedno z europejskich centrów wybrane w konkursie.

Udostępnij na:
  • Facebook
  • Twitter
  • Blip
  • Drukuj
  • email