Archiwum dnia: 11 grudnia 2012

Rozstrzygnięcie naboru w województwie opolskim – Park „ROSENAU – zaginione miasto” wielkim przegranym

Zakończył się nabór III 18.06. – 03.08.2012 r. Poddziałanie 1.4.1 – Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa RPO WO 2007-2013W dniu 10 grudnia br. Zarząd Województwa Opolskiego w drodze Uchwały nr 3062/2012, wybrał do dofinansowania 7 projektów wg kolejności na liście rankingowej wynikającej z oceny merytorycznej II stopnia.

Co pić? Nowe piwa: Husyckie, Armagedon2012,Podróże Kormorana,Toruńskie Piernikowe